Govt of Kerala
Local Self Government Department

Home

e-payment gateway

Posted on 20/06/2011

The Executive Chairman & Director, Information Kerala Mission (IKM) has informed to Government that an e-payment system has been introduced in the Thiruvananthapuram Corporation and suggested that this can be extended to other Local Governments in Kerala also. The system involves a front end application for e-payment, which has been developed by IKM, and an e-payment gateway arranged through a service provider.

Government after having examined the matter in detail are pleased to accord permissive sanction for the establishment of e-payment, other remote mode collection and electronic disbursement facilities in the interested Local Governments in the state to be implemented by the Local Governments in collaboration with IKM..........>> read the order

 
Recent News
News
തെരുവ് നായകളുടെ നിയന്ത്രണം –അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
അന്ത്യോദയ അന്നയോജന പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനുള്ള തിയതി നീട്ടി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി അജണ്ടയും തീരുമാനങ്ങളും
വാർഷിക പദ്ധതി -തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അറിയിപ്പ്
ജില്ലാആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് –ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗങ്ങളുടെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൌണ്‍സിലര്‍മാരുടെയും എണ്ണം പുതുക്കി സംവരണ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ്
ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഡിപിസി അംഗീകാരം നേടിയ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
Home Delivery of Social Security pensions through the DCB /PACS
സി യു ജി സംവിധാനത്തില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്
നിയമസഭാ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍
2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള തദ്‌ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം(അനുബന്ധംIV)
കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി (2012-17) ആസൂത്രണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയും , സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയും കൂടുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തലുകള്‍
Model projects to provide guidance in formulating project ideas
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala