Govt of Kerala
Local Self Government Department

Home

e-payment gateway

Posted on 20/06/2011

The Executive Chairman & Director, Information Kerala Mission (IKM) has informed to Government that an e-payment system has been introduced in the Thiruvananthapuram Corporation and suggested that this can be extended to other Local Governments in Kerala also. The system involves a front end application for e-payment, which has been developed by IKM, and an e-payment gateway arranged through a service provider.

Government after having examined the matter in detail are pleased to accord permissive sanction for the establishment of e-payment, other remote mode collection and electronic disbursement facilities in the interested Local Governments in the state to be implemented by the Local Governments in collaboration with IKM..........>> read the order

 
Recent News
News
ഇടമലക്കുടിയുടെ വികസനത്തിന് സമഗ്ര പദ്ധതി
നഗരഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പില്‍ ഫയല്‍ അദാലത്ത് മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു‍
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്‍ ഫയല്‍ അദാലത്ത്
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി
ഗ്രാമസഭ /വാര്‍ഡുസഭ / ഊരുക്കൂട്ട യോഗങ്ങളുടെ സംഘാടനം - കുറിപ്പ്
പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്‌ പരിശോധന-ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സംബന്ധിച്ച അധിക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി (2017-18) തയ്യാറാക്കല്‍- സബ് സിഡിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗരേഖ
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി- ആദ്യ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി (2017-18) തയ്യാറാക്കല്‍-മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
Budget for 2017-2018
സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - LIFE Mission
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - നവകേരളത്തിന് ജനകീയാസൂത്രണം
Virtual Classroom Facility
നവ കേരള മിഷന്‍
തെരുവ് നായകളുടെ നിയന്ത്രണം (ABC Programme)
കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി അജണ്ടയും തീരുമാനങ്ങളും
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala